Najava info dana o međunarodnim programima za financiranje tržišno orijentiranih projekata (EUREKA, Eurostars i EIC) i EEN-u u Rijeci, Splitu, Osijeku i Zagrebu