Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Prijedlog Pravilnika o standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja odraslih