JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU PILOT-PROJEKTA VEZANIH UZ ISKORIŠTAVANJE ENERGETSKOG POTENCIJALA OTPADA KAO RESURSA