JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA POTPORE KROZ MJERU POTPORE PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA KROZ PODUZETNIČKI FOND GRADA VARAŽDINA U 2022. GODINI