JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA ZA 2020. GODINU