JAVNI POZIV ZA OSIGURAVANJE SAKUPLJAČKE MREŽE I OBRADE OTPADNE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME RADI ISPUNJAVANJA NACIONALNIH CILJEVA ODVOJENOG SAKUPLJANJA I OPORABE