JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROVOĐENJA IZOBRAZNO-INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI O GOSPODARENJU OTPADOM U OKVIRU KRUŽNOG GOSPODARSTVA (JP ZO-4_2024)