Izvješće o provedenom savjetovanju – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o obrascu prethodne procjene za Zakon o tehničkoj kulturi