Izvješće o provedenom savjetovanju – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Obrazac prethodne procjene za Zakon o „Nagradi Ivan Filipović“