Interaktivne radionice za lokalne dionike u sklopu projekta TalentMagnet