Informativna radionica “”Ulaganje u alternativne načine držanja kokoši nesilica u sektoru peradarstva”