III. POSEBNI JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA IZVOĐENJA NUŽNIH RADOVA OBNOVE NEPRIHVATLJIVIH PO POZIVIMA FINANCIRANIM IZ FSEU KOJE JE MOGUĆE IZVESTI TIJEKOM KONSTRUKCIJSKE OBNOVE ČIJI SE ZAVRŠETAK FINANCIRA IZ NACIONALNIH SREDSTAVA KAO NASTAVAK FINANCIRANJA IZ FONDA SOLIDARNOSTI EU U POTRESU OŠTEĆENIH NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA