Hrvatska je u plusu 56,83 milijardi kuna u odnosu na uplaćena sredstva u proračun Europske unije