Grad Virovitica u suradnji s Razvojnom agencijom Sjever DAN d.o.o. prijavio 10 projekata na natječaje ministarstva turizma