Europska komisija ulaže 3 milijarde eura u inovativne projekte u području čistih tehnologija