E-SAVJETOVANJE O PRAVILNICIMA VAŽNIM ZA PROVEDBU STRATEŠKOG PLANA ZPP 2023.-2027.