DRUGA RADIONICA IZRADE LOKALNOG PLANA ZADRŽAVANJA I PRIVLAČENJA TALENATA