Demokracija, upravljanje i povjerenje (Democracy, Governance and Trust)