CINEA predstavlja inicijativu Green Assist početkom ožujka