9. April 2024.
Održan 4. sastanak Urbano-ruralne partnerske mreže – PopUpUrbanSpaces
Dana 8. travnja 2024. na lokaciji Studentski centar Varaždin – Studentski klub održan je 4. sastanak Urbano-ruralne partnerske mreže s glavnom temom – izrada Lokalnog akcijskog […]