C1.4. R2-I6 Primjena zelenih tehnologija u željezničkom putničkom prijevozu