Besplatna knjiga za hrvatske male poduzetnike o e-poslovanju – “Praktični vodič o e-alatima”