​Suradnja između poduzeća Bomark Pak d.o.o. i Razvojne agencije Sjever DAN d.o.o. na EU projektu „PRINT“